Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Platella streeft ernaar een gezellige vereniging te zijn waar iedereen in een vertrouwde en veilige omgeving met de zwemsport bezig kan zijn en waar we elkaars meningen en grenzen respecteren.
Mocht het toch gebeuren dat je binnen de zwemvereniging met ongewenst gedrag te maken krijgt en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, dan kun je verschillende dingen doen: het ongewenste gedrag bespreken met iemand die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, vrienden); de hulp van een clubgenoot, trainer, of het bestuur inroepen; of Platella’s vertrouwenscontactpersoon (VCP) inschakelen.

 


Waarbij kan de VCP je helpen?

De VCP is voor alle leden, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuursleden het eerste aanspreekpunt voor vragen of klachten omtrent ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbale of fysieke agressie of (seksuele) intimidatie. Je kunt de VCP benaderen wanneer:

  • Je vragen, zorgen of vermoedens hebt omtrent ongewenst gedrag binnen de zwemvereniging
  • Er ongewenst gedrag plaatsvindt of is voorgevallen waarbij jijzelf of andere personen binnen de vereniging betrokken waren
  • Iemand je direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Je twijfelt of je vraag of klacht bij de VCP op de juiste plaats is

 

Wat doet de VCP?

 

De VCP biedt in eerste instantie een luisterend oor. De VCP kan je ook helpen bij het zoeken naar een oplossing. Vaak kan dat een informele oplossing zijn, waarbij de VCP je kan adviseren in het bespreekbaar en hanteerbaar maken van het ongewenste gedrag. Indien gewenst of noodzakelijk kan de VCP je ook doorverwijzen naar een andere instantie die je gepaste hulp kan bieden. De VCP is zelf géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging.

 

 

 

De VCP zal zorgvuldig omgaan met hetgeen haar bij de uitoefening van haar rol als VCP ter kennis komt, en vragen of klachten altijd met discretie en respect voor vertrouwelijkheid behandelen. Na iedere melding wordt een (geanonimiseerde) rapportage opgesteld en aan het bestuur overgedragen. De vorm en inhoud van de rapportage en de verdere afhandeling worden met de melder afgestemd. Wanneer er sprake is van meer extreme vormen van ongewenst gedrag of strafbare feiten dan zal de VCP, in overleg en in samenwerking met het bestuur, genoodzaakt zijn gepaste maatregelen te treffen en de daarvoor bestemde instanties in te schakelen.

 

 

 

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van ZPV Platella. De VCP rapporteert jaarlijks aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 


Contact

Kirsten Baken vervult de rol van VCP voor Platella. Je kunt contact met haar opnemen via kirstenbaken@hotmail.com. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak ingepland om je vraag of probleem te bespreken. Luisterend naar je verhaal gaan we samen bekijken wat voor jou de beste oplossing is.


Heb je liever contact met een externe vertrouwenscontactpersoon? Kijk dan op de website van de KNZB