Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Platella streeft ernaar een gezellige vereniging te zijn waar iedereen in een vertrouwde en veilige omgeving met de zwemsport bezig kan zijn en waar we elkaars meningen en grenzen respecteren.
Mocht het toch gebeuren dat je binnen de zwemvereniging met ongewenst gedrag te maken krijgt en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, dan kun je verschillende dingen doen: het ongewenste gedrag bespreken met iemand die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, vrienden); de hulp van een clubgenoot, trainer, of het bestuur inroepen; of Platella’s vertrouwenscontactpersoon (VCP) inschakelen.

 


Waarbij kan de VCP je helpen?

De VCP is voor alle leden, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuursleden het eerste aanspreekpunt voor vragen of klachten omtrent ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbale of fysieke agressie of (seksuele) intimidatie. Je kunt de VCP benaderen wanneer:

  • Je vragen, zorgen of vermoedens hebt omtrent ongewenst gedrag binnen de zwemvereniging
  • Er ongewenst gedrag plaatsvindt of is voorgevallen waarbij jijzelf of andere personen binnen de vereniging betrokken waren
  • Iemand je direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Je twijfelt of je vraag of klacht bij de VCP op de juiste plaats is

 

Wat doet de VCP?

De VCP biedt in eerste instantie een luisterend oor. De VCP kan je ook helpen bij het zoeken naar een oplossing. Vaak kan dat een informele oplossing zijn, waarbij de VCP je kan adviseren en ondersteunen bij het bespreekbaar en hanteerbaar maken van het ongewenste gedrag en eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan de VCP je ook doorverwijzen naar een andere instantie die je gepaste hulp kan bieden. De VCP is zelf géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging.

 

De VCP zal vragen of klachten altijd met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandelen. Dit betekent dat de VCP geheimhouding van hetgeen haar bij de uitoefening van haar rol als VCP ter kennis komt dient te waarborgen. Niemand wordt van de gesprekken die tussen jou en de VCP plaatsvinden op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. De afhandeling van een vraag of klacht gebeurt met instemming van de betrokken. Wanneer er sprake is van meer extreme vormen van ongewenst gedrag of strafbare feiten dan zal de VCP, in overleg en in samenwerking met het bestuur, genoodzaakt zijn gepaste maatregelen te treffen en de daarvoor bestemde instanties in te schakelen.

 

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur van ZPV Platella. Na iedere melding wordt een (geanonimiseerde) rapportage opgesteld en deze wordt direct na afsluiten van de melding aan het bestuur overgedragen. Daarnaast rapporteert de VCP jaarlijks aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.


Contact

Kirsten Baken vervult de rol van VCP voor Platella. Je kunt haar bereiken via kirstenbaken@hotmail.com.
Heb je liever contact met een externe vertrouwenspersoon? Kijk dan op de website van de KNZB.