Aan- en afmelden

Aanmelden

Aanmelding bij onze vereniging gebeurd via een aanmeldingsformulier,

deze zijn verkrijgbaar bij de trainers tijdens een van de trainingstijden.  Of door een mailtje sturen naar zwemmen@platella.nl

Dit formulier moet u geheel invullen, ondertekenen en inleveren bij onze secretaris en/of ledenadministratie

 

Afmelden

Afmelden moet schriftelijk en per half jaar ook bij de secretaris en/of leden administratie

 

Ledenadministratie

Anne Bouckaert

p/a Helleneind 6

5531 BV Bladel

E-mail: zwemmen@platella.nl